TUNNSJØDAGAN
22 TIL 24 JUNI 2018

FREDAG
kl. 19.00 - 22.00 Familiekveld med Pizzabuffe

LØRDAG PORTFJELLØPET
23.JUNI : Kl. 10:00 - (-16:30) Matsalg og aktiviteter
Kl. 10:30 - 11:30 START SETERTRIM m/ NATURSTI - FRA SKOGSSETEREN
(PÅMELDING VED START )
Kl. 10:30 - 11:30 START TRIMKLASSE - FRA LINDAHL
(PÅMELDING VED START )
Kl. 12:00 START MOSJON- OG KONKURRANSEKLASSER
FRA LINDAHL
Kl. 15:30 PREMIEUTDELING



SØNDAG HAVDAHLSRACE OG BILBINGO
24. JUNI: Kl. 11:00 - (15:00) Matsalg og aktiviteter
Kl. 13:30 START FOR "HAVDAHLSRACET"
(PREMIESUM Kr. 6.000,-)
Kl. 15:00 STOR BILBINGO
(PREMIESUM Kr. 30.000,-)

HELE HELGA :
MATSALG GRILLING ØLSALG LODDSALG M. M.
CAMPINGMULIGHETER



ARR: TUNNSJØ I.L. & TUNNSJØ SAMF.H.

se www.portfjellopet.com for mer informasjon